ĐẬU HẠT ĐEN QUẢ DÀI

Giống năng suất cao, sinh trưởng mạnh.

Vỏ quả có màu xanh đậm, chiều dài từ 55 – 60 cm (22 in.).

Thu hoạch: 50 ngày sau khi gieo. Giống có hạt đen.

Cần khí hậu ấm áp để có kết quả thành công. Đề kháng với BCMV (virus khảm đậu thường), bệnh thán thư và Pseudomonas Phaseolicola.