ĐẬU COVE NÂU DẠNG BỤI CONTENDER

Thời gian chín là 48 ngày sau khi gieo. Màu đậu: Xanh vừa. Chiều dài: 13-14 cm. Màu hạt: Màu nâu. Khả năng chống chịu: Giống có năng suất cao, giống thị trường Tươi sớm tốt. Chịu được BCMV, thán thư và nấm mốc. Năng suất rất cao.