ĐẬU COVE (HẠT TRẮNG, LOẠI CÂY BỤI)

Loại đậu cực tốt và mịn. Cây cao 40-45 cm. Vỏ quả tròn, thẳng, nhiều thịt.

Vỏ quả có màu xanh đậm. Đường kính 5,5 – 7 mm và dài 14 – 16 cm (5,9 in.). Hạt nhỏ màu trắng.

Thu hoạch: 50 ngày sau khi gieo. Thói quen thực vật thẳng đứng.

Đề kháng với BCMV (virus khảm đậu thường), bệnh thán thư và Pseudomonas Phaseolicola.