ĐẬU CORA (HẠT , LOẠI CÂY BỤI).

Quả lùn màu xanh đậm, tròn, thẳng dài từ 12 đến 14 cm. Hạt màu trắng.

Trồng trọt ở vùng nhiệt đới: quanh năm, tốt hơn vào mùa khô. Gieo trực tiếp: một hạt cứ cách 4 đến 5 cm trên hàng, hoặc trong các túi có 4 đến 5 hạt cứ cách 20 đến 30 cm.

Các dòng cách nhau 50 đến 80 cm. Mật độ cây con: 0,7 đến 1 kg trên 100 m² canh tác. Thu hoạch: 50 – 55 ngày sau khi gieo.