ĐẬU BẮP YELLEN

Thu hoạch: 50 ngày

Cây cho năng suất quả đậu bắp dài từ 7 đến 8 “(18-20 cm). Giống đậu bắp không gai này cho năng suất sớm hơn và cao hơn các giống khác. Thích hợp với các vùng nhiệt đới