ĐẬU BẮP WATIBE

Trưởng thành: 60 – 70 ngày sau khi gieo thẳng.

Chiều cao của cây khoảng 95-105cm. Lá to tròn xẻ 3 khía nông, màu của cây, lá màu xanh thân đỏ.

Màu hoa vàng nhạt. Quả có màu xanh đậm và có 5-8 đường gờ sâu.

Kích thước quả: dài 8-9,5cm, đường kính khoảng 3,5-4,2cm, cuống 2,4-3cm, nặng 50-70gr. Khả năng chống chịu bệnh tật cao. Sau 70 ngày kể từ khi gieo, cây có 5-8 quả. Năng suất cao.