ĐẬU BẮP SAHARI

Thành thục 50 – 55 ngày sau khi gieo. Gân quả 14 – 18 cm. Quả dài, loại Indiana xanh vừa. Năng suất rất cao.