ĐẬU BẮP PAYSAN

Thành thục 65 – 75 ngày sau khi gieo. Gân quả 8 – 11 cm. Quả xanh nhạt có chất nhầy.