ĐẬU BẮP INDIANA

Cây đạt chiều cao 60 cm.

Thời gian trưởng thành: 60 ngày sau khi gieo thẳng.

Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh rất tốt. Quả có vỏ dài từ 16-18 cm, đường kính 2 cm, màu xanh lục trung bình.