ĐẬU BẮP GAMKALEY

Thu hoạch từ 60 đến 70 ngày sau khi gieo. Gân quả 7-110 cm. Quả xanh nhạt có chất nhầy và vỏ sần sùi.