CÚC VÀNG LÙN PHÁP CARMEN

Thích hợp ở các khu vực nhiệt đới cho các đám và các cạnh. Vị trí đầy nắng. Nhiều hoa màu sắc đa dạng. Chiều cao: 25 cm. Vườn ươm gieo hạt. Nảy mầm trong vòng 8 ngày.
Cấy sau đó 2 tuần, khoảng cách cây 20-25 cm. Tưới nước đầy đủ sau khi cấy. Thường ra hoa 3 tháng sau khi gieo. Nước cần thiết trong mùa khô.

Weight 0.001 kg