CÚC VẠN THỌ PHÁP TRỘN MÀU XINH ĐẸP

Thích hợp ở khu vực nhiệt đới như đám và cạnh. Nắng nội địa hóa. Nhiều hoa màu sắc đa dạng. Chiều cao: 25 cm. Vườn ươm gieo hạt.

Nảy mầm trong vòng 8 ngày. Cấy sau đó 2 tuần, khoảng cách cây 20-25 cm.

Tưới nước đầy đủ sau khi cấy. Ra hoa: 3 tháng sau khi gieo. Tưới nước cần thiết trong mùa khô