CÚC VẠN THỌ LỚN TRỘN MÀU

Thích hợp ở vùng nhiệt đới cho hàng rào và hoa cắt cành, thích nghi tốt với mọi điều kiện nhiệt đới. Hoa kép đường kính 10/12 cm, màu sắc hỗn hợp, từ vàng nhạt đến vàng cam tươi.
Gieo trực tiếp với khoảng cách hàng cách hàng 50/80 cm. Chiều cao: 30 – 40 cm.