CÚC LILIPUT TRỘN MÀU

Thích hợp ở các khu vực nhiệt đới cho bồn hoa, kệ hoa và các cạnh. Hoa kép hình quả cầu nhỏ có màu sắc tươi tắn. Được trồng đại trà quanh năm trong điều kiện nhiệt đới.