CỦ DỀN ĐỎ DETROIT

Dạng hình cầu, rễ dày màu đỏ sẫm với tán lá khỏe trung bình. Chịu được bệnh sương mai và chống bám rễ.