CỦ CẢI TRẮNG F1 BLANCO

Thành thục: 48 ngày sau khi gieo thẳng. Thực vật rất mạnh mẽ. Kích thước củ: Dài: 30 – 32 cm x Đường kính: 4 – 5 cm. Màu sắc: Trắng như ngọc Củ dài, nhẵn và đều.