CỦ CẢI F1 NIPPON

Gốc thon dài với kết cấu tốt! Cây cứng cáp cho gốc thon dài, có vai màu xanh lục nhạt. Kích thước của rễ
dài khoảng 41cm, ngang 6,1 – 6,6cm và nặng 1,1 – 1,2kg.

Nó có khả năng chống chịu tốt với các bệnh do Virus, Hollowheart và cả Pithiness ở gốc. Khuyến nghị cho thị trường tươi sống và sử dụng chế biến.

Thời gian thu hoạch trong khoảng 60 ngày.