CỦ CẢI ĐỎ BLANC D’EGYPTE

Giống này tạo ra rễ dẹt cỡ trung bình với thịt mịn màu đỏ sẫm. Ra củ sớm, phát triển tốt trong mùa đông.