CỎ BERMUDA CYNODON DACTYLON

Cỏ Bermuda là một loại cỏ lâu năm mùa ấm phát triển nhanh, lây lan nhanh chóng bằng hạt, thân rễ ngầm và thân rễ trên bề mặt (thân rễ). Nếu không được trồng cây có thể cao tới hai feet ở những nơi ẩm ướt, giàu chất dinh dưỡng, nhưng nó cũng có thể chịu được việc cắt cỏ gần để sử dụng trong các bãi cỏ. Cây lây lan nhanh chóng và có thể phát triển theo chiều ngang từ 3 feet trở lên trong một mùa. Thân rễ mọc sâu, thường được tìm thấy ở độ sâu 6 inch nếu đất đủ tơi xốp.