CẦN VÀNG PHÁP

Cần tây Pháp có tán lá màu xanh đậm và mạnh mẽ với cuống lá dài, dày và mịn. Giống sớm và đồng đều với khả năng chống bắt vít tốt. Sản xuất thân cây từ 18-22 cm với một kết cấu rõ ràng. Thói quen đúng đắn. Khả năng chống chịu cao với bệnh sương mai và nấm Fusarium chủng tộc 2.