CẦN CELERY GREEN 323.

GREEN 323 là sự lựa chọn cần tây lá phù hợp với nhiều điều kiện trồng trọt khác nhau, từ vùng ôn đới đến vùng nhiệt đới, nơi nó có thể phát triển quanh năm.

Giống cây này phát triển thân dài màu xanh nhạt, thẳng đứng với khả năng vận chuyển và thời hạn sử dụng tốt.

Có thể thu hoạch trong vòng 55-60 ngày sau khi gieo thẳng (40-45 ngày sau khi cấy cây con một tháng tuổi).