CẦN CELERY FRANCE LEAF.

FRANCE LEAF là một lựa chọn mới của cần tây lá xanh đậm, thích hợp cho các khu vực ôn đới và nhiệt đới. Nó cho thấy tiềm năng năng suất rất cao và khả năng chống bắt vít.

Nó có hương vị rất hấp dẫn, thân lá dày, hầu như không có xơ, chiều dài đạt 32-35 cm. Rất thích hợp trồng trong mùa mưa nhiệt đới.