CẢI XOĂN GIỐNG TRUNG QUỐC (KAILAAN) – MÀU XANH

Thường được gọi là “Kailaan”. Nó phát triển mạnh mẽ, tạo ra thân dài, lớn và lá nhọn nhẵn.

Cây có thói quen mọc thẳng giúp thu hoạch dễ dàng. Do khả năng chịu bắt vít tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới nên có thể thu được sản lượng cao với chất lượng tốt. Giống này rất ít bị gãy lá trong quá trình vận chuyển.

Weight 0.020 kg