CẢI THÌA TRẮNG PAK

O.P.variety tạo ra các lá ngắn và nhỏ gọn, màu xanh lục trung bình với các cuống lá dày, màu trắng. Sự phát triển đồng đều của cây làm cho giống hấp dẫn và dễ xử lý. Cây khá mạnh mẽ với thói quen cây mọc thẳng.