CẢI THÌA HYBRID F1 ARTEMIS

Một giống cải thìa xanh lai trung bình sớm, có khả năng chịu nóng cao, có thể trồng trong một số điều kiện.

Lá to, dày màu xanh bóng. Cuống lá rộng và dày, có màu xanh lục đẹp mắt. Cây sống khỏe, dễ trồng. Độ chín: 45 ngày kể từ ngày gieo.