CẢI THẢO GIỐNG TRUNG QUỐC F1 MICHIHILI.

Đầu hình trụ và lá màu xanh đậm xếp chặt. Chín vừa (75 ngày kể từ ngày gieo) và các đầu đồng loạt. Gân giữa màu trắng rất giòn và mềm – bảo quản được lâu.