CẢI THẢO F1 CCA4

Giống sớm trung bình (65 ngày sau khi cấy).

Các đầu lớn và đồng đều có hình quả pháo và trọng lượng trung bình 2,5 kg (4,3 lb) khi trưởng thành.

Lá có màu xanh trung bình ở mặt ngoài, lõi màu vàng. Khả năng chống gốc Club rất tốt. Dễ trồng.