CẢI THẢO F1 CCA2.

CCA2 sản xuất các đầu hình dạng thùng rất chắc chắn và có thể bán được trên thị trường. Nó bắt đầu hình thành đầu khoảng 30 ngày sau khi gieo. Trọng lượng đầu đạt 2,5-3 kg (4,3-5,2 lb) khi trưởng thành. Các lá bên ngoài mọc theo thói quen. Thích nghi tốt với nhiều điều kiện trồng trọt khác nhau, từ vùng ôn đới đến vùng cao nhiệt đới. Chịu được nhiệt độ lạnh và bắt vít. Thành thục: 65 ngày sau khi cấy ghép.