CẢI NGỌT SIM TROPICA.

Là một giống ra rễ chậm, cải ngọt  Sim TROPICA cho thấy khả năng ứng xử tuyệt vời trong điều kiện ấm áp và ẩm ướt. Lá xanh đậm đa dạng.