CẢI NGỌT SIM TITAN

Một loại lá “pak choy” mọc chậm. Cuống lá màu xanh nhạt, sinh trưởng mạnh, khoảng 30 ngày kể từ ngày gieo hạt.