CẢI NGỒNG

Một giống phát triển nhanh, ra hoa sớm tạo ra thân cây mềm, ngon với lá xanh vừa và hoa nhỏ màu vàng. Cây cao khoảng 30 – 40 cm (14 in.). Thu hoạch lần đầu khoảng 30-35 ngày sau khi gieo. Giống HẠT XANH được lai tạo như một giống cắt cho nhiều vụ thu hoạch.