CẢI BÓ XÔI F1 ROTAN SPI4

Thu hoạch sớm.

Cây mọc thẳng với lá màu xanh đậm. Khả năng chống lại bệnh sương mai chủng tộc 1,3, nóng và lạnh. Bắt vít vừa.