CẢI BẮP F1 AFRICA CROSS

Một loại bắp cải nhiệt đới ở vùng đất thấp với thời gian trưởng thành ngắn. Thích hợp cho tất cả các mùa phát triển.

Trọng lượng 2Kg. Bắp cải trắng dẹt.

Thời gian thu hoạch: 55 ngày (sau khi cấy).