CẢI BẮP COPENHAGEN MARKET

Hình tròn, khối lượng khoảng 1 – 1,75kg, màu xanh xanh. Thích nghi rộng rãi với các khu vực nhiệt đới. Thân ngắn. Lá bọc tốt.