CÀ TÍM NDROWA ISSIA

Tăng trưởng mạnh.

Thu hoạch: 80-85 ngày sau khi cấy ghép. Lá nhẵn. Quả có màu trắng ngà, khoảng 50 gam mỗi quả, vị ngọt. Chịu đựng được ve.