CÀ TÍM NDROWA ISSIA

(Solanum aethiopicum L.)

Tăng trưởng mạnh. Thành thục: 80-85 ngày sau khi cấy ghép. Lá nhẵn. Quả có màu trắng ngà, khoảng 50 gam mỗi quả, vị ngọt. Chịu đựng được ve.