CÀ TÍM MEKETAN

(Solanum aethiopicum L.)

Cây sinh trưởng mạnh, lá nhẵn.

Thu hoạch: 70 ngày sau khi cấy ghép. Quả to màu trắng ngà, mỗi quả 200 gam, thon dài, vị rất đắng.