CÀ TÍM F1 No 1

Quả tròn, màu xanh lục và trắng, có vai sọc xanh lục nhạt – mỗi quả có đường kính khoảng 4-5 cm (1,8 in.).

Thu hoạch: 45 ngày sau khi cấy. Cây khỏe và thích nghi tốt với nhiều cách phát triển khác nhau điều kiện và sẽ tiếp tục cho quả trong một thời gian dài.

Sự đa dạng của Châu Á, rất phổ biến khi bắt đầu ẩm thực Châu Á.