CÀ TÍM F1 KARAMBA

Cây mọc lan cao cứng. Thành thục: 70-75 ngày sau khi ghép. Quả hình bầu dục, màu đen sẫm bóng, khối lượng 200-400 gam / quả. Khả năng thích ứng khí hậu rộng, chống chịu sâu bệnh, chích hút, quả mềm, bảo quản được lâu.