CÀ TÍM F1 BONITA

Cây mọc thẳng cao. Thành thục: 60-65 ngày sau khi cấy ghép. Dạng hình trụ dài dày vừa phải. Quả đen bóng loại 150-200 gam. Quả đơn độc mang màu đen bóng, chất lượng nấu ăn tốt và khả năng chống chịu bệnh tật.