CÀ TÍM CHÂU PHI F1 DJEMBA

Cây tăng trưởng rất mạnh. Lá có nhiều lông.

Thời gian trưởng thành là 50-55 ngày kể từ ngày Cấy ghép. Quả nặng mỗi quả 75 gam. Màu trắng kem. Hương vị ngọt ngào. Có khả năng chống ve. Năng suất cao.