CÀ TÍM BLACK BEAUTY

Black Beauty là một loại cây trồng có chất lượng tuyệt vời tạo ra cây cứng cáp và một loại cây trồng phong phú cho quả hình quả lê to, ngon, có màu tím đen. Chiều cao xấp xỉ 120cm (4 ‘).