CÀ RỐT TOUCHON

Trồng ở các vùng nhiệt đới: mùa khô mát hoặc vùng cao. Mật độ gieo: 40 đến 50 g / 100 m² trên các hàng cách nhau 25 đến 50 cm. Sau 25 đến 30 ngày, cứ 3 đến 5 cm thì tỉa thưa cho 1 cây. Thu hoạch: 70 – 80 ngày sau khi gieo. Khả năng chịu đựng: nóng nhưng yêu cầu ban đêm mát mẻ.