CÀ RỐT NANTES IMPROVED

Trồng trọt ở các vùng nhiệt đới: mùa khô và mát hoặc các vùng có độ cao. Gieo trực tiếp: 40 đến 50 g / 100 m², các hàng cách nhau 25 đến 50 cm. Sau 25 đến 30 ngày, tỉa thưa 1 cây / 3 đến 5 cm.

Thu hoach: 70 đến 80 ngày sau khi gieo.