CÀ RỐT KURODA SELECTION

Năng suất cao xuất sắc Loại cải tiến Kuroda mới. Tương đối trưởng thành sớm hơn New Kuroda thông thường từ 5-10 ngày.
Ngày đáo hạn: 100-110 ngày
Chiều dài: 18-22cm. Trọng lượng: 190-230 gam
Tán lá: Trung bình.