CÀ RỐT F1 KOUMEN NO 1

Việc đâm chồi rất chậm và năng suất cao mang lại cho loại cà rốt lai mới này tiềm năng tuyệt vời so với các loại cà rốt lai khác trên thị trường.
Ngày thu hoạch: 120-130 ngày
Chiều dài: 16-18cm. Trọng lượng: 200-230 gram
Tán lá: trung bình. Núi: Muộn.