CÀ RỐT AMAZONIA

Trồng trọt ở vùng nhiệt đới: mùa khô và đầu mùa mưa. Rễ: 18 đến 20 cm, hơi hình nón, màu cam sẫm. Mật độ gieo: 40 đến 50 g / 100 m² theo hàng cách nhau 25 đến 50 cm. Sau 25 đến 30 ngày, tỉa thưa 1 cây / 3 đến 5 cm. Thu hoạch: 90 đến 100 ngày sau khi gieo. Kháng trung gian: Alternaria. Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời.