CÀ CHUA XINA

Thực vật quyết định rất mạnh mẽ.

Thích nghi tốt với điều kiện nóng ẩm.

Thu hoạch: 60-70 ngày sau khi ghép. Dễ trồng trong mùa mưa ở các vùng nhiệt đới. Quả hình tròn, hơi thuôn dài, chắc, đường kính ~ 45 mm, nặng 40 gam. Kháng Nematods và Xanthomonas campestris.