CÀ CHUA UC 82 B

Sự trưởng thành: sớm. Loại thực vật: xác định. Hình dạng quả: vuông tròn. Khối lượng quả: 80 gr.
Sức đề kháng: VFo. Nhận xét: quả rất chắc, năng suất tốt.