CÀ CHUA TỰ NHIÊN F1

Tăng trưởng bán xác định. Thành thục: 60-65 ngày sau khi cấy. Hình trái xoan 100-120 gam. Năng suất cao màu đỏ hấp dẫn. Chịu nhiệt, Chịu được nấm mốc, Héo do vi khuẩn và TYLCV.